XX Conferencia Internacional MINOM – International Movement for a New Museology Galaico-Portuguesa

181

XX_conferencia_minom_2020

XX Conferencia Internacional MINOM – International Movement for a New Museology Galaico-Portuguesa

“Hacia una museología 4D: social, ambiental, política y economicamente sostenible”
“Cara a unha museoloxía 4D: social, ambiental, política e economicamente sustentábel”
“Rumo a uma museologia 4D: social, ambiental, política e economicamente sustentável”

Lugo/Lisboa/Santiago de Compostela
VIRTUAL:
22 e 23 de julio | xullo | julho de 2020.
. 18h00 – 20h30 – España
. 17h00 – 19h30 – Portugal
. 13h00 – 15h30 – Argentina/Brasil

22 de julio | xullo | julho de 2020
miércoles | mércores | quarta-feira
. Ana Goy – Universidade de Santiago de Compostela (Espanha)
. Auricelia Mercês – Museu Casa Bumba Meu Boi Raízes do Gericino (Brasil)
. Bernarda Delgado Elias & Alfredo Narveaez Vargas – Ecomuseu Tucume (Peru)
. Claudia Rose da Silva – Museu da Maré (Brasil)
. Gabriela Coronado – Departamento de Museologia da ULHT (Mexico-Portugal)
. Judite Primo – Titular da Cátedra UNESCO “Educação, Cidadania e diversidade Cultural”, Departamento de Museologia da ULHT (Portugal)
. Leonardo Mellado González – ICOM Chile (Chile)

23 de julio | xullo | julho de 2020
jueves | xoves| quinta-feira
. Marcelle Pereira – Vice presidenta do MINOM Internacional (Brasil)
. Raul Andrés Mendez Lugo – Director de Programas Sociales en Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva de Nayarit (México) [a confirmar]
. Soraya Bayuelo Castellar – Colectivo de Comunicaciones Montes de Maria Linea 21 (Colômbia)
. Suzenalson Kanindé – Museu Kanindé (Ceará, Brasil)
. Vânia Brayner – Departamento de Museologia da ULHT (Brasil-Portugal)
. Verónica Jeria – Asociación de Trabajadores de Museos – ATM (Argentina)

CONCLUSIÓNS CONFERENCIA | CONCLUSÕES CONFERENCIA
PRESENCIAL: Pazo de Tor, Lugo.
31 de julio | xullo | julho e 01 de agosto de 2020.
Reunión presencial solo para equipo de traballo. | Reunião presencial só para equipa de trabalho.

COMITÉ ORGANIZADOR
. Tareixa A. Ferreiro Tallón (Vicepresidencia. Deputación de Lugo);
. Encarna Lago González (Rede Museística Provincial de Lugo);
. Ana Goy Diz (Centro de Estudio de Historia da Cidade, Universidade de Santiago de Compostela);
. Mario Chagas (MINOM Internacional e Museu da República);
. Mário Moutinho (MINOM Portugal – ULHT – Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias).

APOYOS | SOPORTES | APOIOS
. Sociomuseologia Cátedra Unesco “Educação, Cidadania e Diversidade Cultural”;
. Departamento de Museologia – ULHT;
. CEIED – Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento;
. Fundação para a Ciência e Tecnologia- CEECIND/04717/2017;
. Centro de Estudos de Historia da Cidade da Universidade de Santiago de Compostela;
. Cátedra UNESCO de Migracións;
. Grupo Iacobus;
. Grupo de Investigación Atalaia;
. Consello Da Cultura Galega;
. International Council of Museums – ICOM España.

Transmisión en directo via Facebook | Transmissão ao vivo via Facebook.

Participación libre | Participación gratuíta | Participação gratuita.

Si desea participar con video, interactuar y obtener un certificado, inscríbete.
Se quere participar con vídeo, interactuar e obter un certificado, rexístrese.
Se deseja participar com vídeo, interagir e obter certificado, inscreva-se.

INSCRICIÓNS | INSCRIÇÕES via link: http://tiny.cc/XXConfMINOM.

Más información | Máis información | Mais informações: XXConferenciaMINOM@gmail.com.
http://www.minom-icom.net/noticias/xx-conferencia-internacional-galaico-portuguesa-minom-icom-2020
Lugo: +34 699836883
Lisboa: +351 217515500 ext: 714
Santiago de Compostela: +34 647344109